Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

W roku szkolnym 2023/2024 pracownicy poradni realizują program:  „Biopsychospołeczny model diagnozy dziecka poprzez ustrukturyzowany wywiad z rodzicem. Wsparcie rodzica poprzez określenie założeń biomedycznego modelu diagnozy i planu oddziaływań terapeutycznych. Rozpoznawanie trudności komunikacyjnych i społecznych dzieci od 2.5 r. ż do 4 r. ż”. Program realizowany na terenie przedszkola.

Biomedyczny model

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.