Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Ważną ciekawostką jest to, że Polska była inicjatorem jej uchwalenia.
Każde dziecko, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wyznania, płci, języka, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności, posiada takie same prawa – są to prawa dziecka.
Wszystkie dzieci są równe i żadne nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania, oceniania, dyskryminowania. Budowanie i wzbogacanie świadomości dotyczącej tolerancji, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, jest kluczowe do zapewnienia odpowiednich warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.
Jednakże w dalszym ciągu na całym świecie nadal dochodzi do łamania podstawowych praw dziecka. Dzieci często cierpią, nie mają dostępu do podstawowych dóbr, są traktowane przedmiotowo. Dlatego tak ważne jest edukowanie oraz uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię respektowania praw dziecka.
Przesłanie tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka koncentruje uwagę na przeciwdziałaniu dyskryminacji i szerzeniu tolerancji wśród ludzi na całym świecie.Prawa dziecka
Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.