Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej poradni zostały oddane do użytku dwa nowe gabinety przeznaczone do pracy terapeutycznej. Prowadzone są w nich zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz programu rządowego Za życiem. Gabinety zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w niezbędne pomoce terapeutyczne również z zakresu integracji sensorycznej takie jak huśtawki, drabinka, ścieżka sensoryczna.

Wczesna stymulacja rozwoju dzieci jest szczególnie ważna ze względu na wyjątkowo dużą plastyczność mózgu we wczesnym okresie rozwoju. Daje to większą możliwość zmiany. Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane programy rehabilitacyjne oraz czynią szybsze postępy.

Podsumowując im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podjęte zostaną działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym korzystniejsze są rokowania i szanse na jego lepsze funkcjonowanie.

 

gabinety

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.