Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 nasza Poradnia zainicjowała program profilaktyczny #dbamozdrowiepsychiczne. W ramach projektu chętne szkoły realizowały warsztaty profilaktyczne mające na celu:

- uwrażliwienie uczniów na tematykę dbania o zdrowie psychiczne,

- zwiększanie świadomości na temat roli wyrażania emocji i potrzeb w budowaniu dobrostanu psychicznego,

- ukazanie znaczenia budowania bliskich relacji opartych o wzajemną akceptację i zaufanie, w zachowaniu dobrego samopoczucia,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- zachęcanie do szukania pomocy wśród bliskich a także w razie potrzeby pomocy psychologicznej.

W projekt zaangażowały się:

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

Szkoła Podstawowa im. 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy

Zespół Szkół w Grochowcach im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

Zespół Szkół w Huwnikach

Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drohojowie

Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom za zaangażowanie się w program na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego. Zapraszamy do zapoznania się z pracami przygotowanymi przez uczniów w ramach programu.

drohdroh2grochgroch1groch2groch3groch 4krzkrzykrzywczamalmalkowicemallmalllmalllllmałkowicetrojTrojczycetrojjjjtrojjjjjj

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.