Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

pobrane

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego znalazła się  w gronie trzech miast  w Polsce do realizacji projektu Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta opracowanego przez dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz z Zakładu Psychiatrii, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (KNM, UR)we współudziale z prof. Somer Bishop z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco w USA, UCSF (projekt Nr P006029). Projekt obejmował m.in. przeprowadzenie szkoleń, podczas których uczestnicy zdobywali umiejętności i kompetencje do wykorzystania testu ADI-R w diagnostyce autyzmu oraz dalsze aktywności partnerów UR w ramach modelu ECHO Autism Poland. Test ADI–R to wystandaryzowany wywiad kliniczny przeznaczony do diagnozowania dzieci młodzieży oraz dorosłych. Wywiad przeprowadzany jest z rodzicem lub opiekunem osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Skutecznie różnicuje autyzm od innych zaburzeń rozwojowych, jest przydatny nie tylko w procesie diagnostycznym ale także przy planowaniu terapii i oddziaływań edukacyjnych.

Szkolenie dla pracowników poradni z dyrektor Anną Szkarpecką-Pridką na czele poprowadziła szkoleniowiec ADI-R, prof. Somer Bishop z Department of Psychiatry, STAR Center for ASD&NDDs UCSF, San Francisco, USA przy współudziale dr n. med. Agnieszki Rynkiewicz z Zakładu Psychiatrii, KNM Uniwersytetu Rzeszowskiego, będącego liderem modelu ECHO Autism na Polskę oraz mgr Agaty Pieniążek reprezentującej w tym projekcie także KNM, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesjonalnym tłumaczeniem natomiast zajęły się tłumaczki Julia Wawrzynów i Marzena Semeniuk ze szkoły językowej Centrum Języków Obcych Student w Przemyślu. Starosta przemyski Jan Pączek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu przywitał prelegentów- szkoleniowców oraz tłumaczki, wręczył także materiały promocyjne powiatu przemyskiego, życząc udanego szkolenia  i dobrego pobytu na gościnnej ziemi przemyskiej.

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.