Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Umiejętność komunikacji jest kluczowa w budowaniu bliskich relacji. Okazanie zrozumienia i akceptacja emocji jakie przeżywają inni jest zachętą do większej otwartości i szczerości. Niekiedy mimo dobrych intencji popadamy w pułapkę dawania rad, nadmiernego pocieszania czy uogólniania zachowań. Może to utrudniać swobodny kontakt, a także stanowić pewnego rodzaju barierę w budowaniu bliższych relacji. Bariery w komunikacji

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.